Bramy, Garaże, Ogrodzenia, Systemy przeciwpożarowe, Kurtyny ppoż, Systemy przeładunkowe

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych

Zabezpieczenia przejść intalacyjnych

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejścia te - zwane również przepustami lub grodziami - podobnie jak przegrody, w których wystepują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. 

W systemach ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP ®, Promat oferuje zestaw urzędowo sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Przejścia kablowe: 

Przepusty kablowe PROMASTOP ® zamykają przejścia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej. 

Rozróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych PROMASTOP ®: 

  • przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną powłoką PROMASTOP® - Coating 
  • przepusty kablowe z pianki ogniochronnej PROMAFOAM® - C, w połączeniu z powłoką PROMASTOP® - Coating 
  • przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP®, Typ S 

Obok powyższych rozwiązań Promat proponuje system ceramicznych kształtek kablowych PROMASTOP®, do bezpyłowego wykonania przepustu pojedynczych kabli. 
Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie masą ogniochronną PROMASEAL® lub PROMASEAL® -Mastic.

F.H.U."Sin-Bud"
Sinicyn Łukasz
ul. Św. Rocha 45/47 
42-200 Częstochowa
NIP: 5732476791 
REGON: 240125141
biuro@sinbud.com.pl
Projekt i wykonanie © 2015-2023 Strony internetowe Częstochowa